● Być mężczyzną, być męskim to znaczy potrafić odważnie walczyć, mieć siłę do walki, siłę polegającą nie na atakowaniu, ale na stawianiu oporu. Być męskim to przede wszystkim mieć odwagę do brania na siebie ciosów, być tarczą w obronie powierzonych sobie osób. Być mężczyzną to znaczy być gotowym oddać życie za swoją małżonkę i za swoją rodzinę, albo za tego, kogo ma się w opiece, a także za swoją misję poza domem. Bycie mężczyzną nie ma natomiast nic wspólnego z powszechnym współcześnie rozumieniem męskości: choć potencja to coś pozytywnego, prawdziwy mężczyzna to ten, który potrafi kontrolować tę siłę, kierować nią, a nie marnować.

Kiedy kobieta poddaje się nie po to, by zostać zdeptaną, ale by przyjmować innych, wskazuje drogę mężczyźnie i całej rodzinie. Kobieta wyprzedza mężczyznę, ponieważ on potrzebuje, by go przyjęła. Z taką kobietą – kobietą, która jest wierna, która nie jest rywalką, nie chce przejmować nad wszystkim kontroli i dominować, ale która nie pozuje na słabą kobietkę – mężczyzna może być płodny w szerokim tego słowa znaczeniu. Wspomnę tylko, że wówczas nawet myśl o dzieciach może nie wydawać mu się tak bardzo przerażająca. Kochać jako pierwsza, ale i jako ostatnia. To na nas, kobietach, spoczywa również zadanie dbania o miłość, podtrzymywania domowego ognia. Wierność taka może okazać się konieczna w chwilach, gdy miłość – która jest nie tylko uczuciem, ale przede wszystkim przykazaniem – wymaga także siły i zdecydowania.

Dwa powyższe akapity będące słowami Costanzy Miriano i cytatami z książek „Poślub ją i bądź gotów za nią umrzeć – Prawdziwi mężczyźni dla nieustraszonych kobiet” oraz „Wyjdź za mąż i poddaj się! Ekstremalne przeżycia dla nieustraszonych kobiet” niejko określają czym naprawdę jest męskość, a czym kobiecość? O co chodzi w „poddaniu się mężowi”, a o co w „walce w obronie żony i rodziny”? Jak być dobrą żoną, dobrym mężem? Czy jest na to jakaś recepta? Jaka jest rola Boga w małżeństwie i wychowaniu?

Polecane książki:
„Wyjdź za mąż i poddaj się. Ekstremalne przeżycia dla nieustraszonych kobiet”

„Poślub ją i bądź gotów za nią umrzeć. Prawdziwi mężczyźni dla nieustraszonych kobiet”
.

Każdy mężczyzna marzy o kobiecie, w życiu której mógłby zająć pierwsze miejsce. To on pragnie być najważniejszą dla niej osobą. Nie chce, aby żona traktowała go jedynie w kategoriach dodatniego salda na koncie, osoby towarzyszącej, pomocnej dłoni na czarną godzinę czy też partnera seksualnego. Pragnie czuć, że jego ukochana poślubiła go z miłości, dlatego też chce odgrywać istotną rolę w jej życiu. Kiedy mężczyzna czuje, że zajmuje ważne miejsce w życiu kobiety, odwzajemnia jej miłość. Takie małżeństwo staje się pasjonującą przygodą!

Każdy mężczyzna pragnie również, by jego żona dbała i troszczyła się o dzieci. Wychowanie dzieci z pewnością jest dla niego równie istotne co dla kobiety. Jednak pragnie on czuć, że poświęcenie wobec dzieci nie przysłania miłości do niego. Stawiając męża na pierwszym miejscu, żona i matka nie krzywdzidzieci, wręcz przeciwnie – dzięki temu onebędą się czuły bardziej bezpieczne i szczęśliwe. Szczęście w domu rodzinnym w dużej mierze zależy od relacji między małżonkami. Albowiem kochające małżeństwo jest filarem szczęśliwej rodziny.

Według Biblii najważniejszą miarą dojrzałości mężczyzny jest jego postawa wobec kobiety. Mężczyzna dojrzały to ktoś, kto potrafi pokochać kobietę aż tak mocno i wiernie, że ona zechce związać się z nim na zawsze i że zapragnie mieć z nim potomstwo (por. Rdz 1, 28). Ważnym sprawdzianem dojrzałości mężczyzny jest jego autonomia w odniesieniu do swoich rodziców, których kocha, a których mimo to potrafi opuścić po to, by założyć własną rodzinę. Odtąd najbardziej na świecie będzie się troszczył o swą żonę i dzieci. Dojrzały mężczyzna nie ma wątpliwości co do tego, którą kobietę pokochał najbardziej i na zawsze. Mężczyzna niedojrzały nie jest pewny tego, czy potrafi pokochać wiernie i na zawsze. Z kolei mężczyzna przewrotny nie ma zamiaru kochać, lecz chce się posługiwać kobietami po to, by wygodnie żyć lub by zaspokoić swoje popędy. / czytaj więcej >>> /

O ważnej roli mężczyzny w rodzinie: ” Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie „sługą zbawienia”21. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu” – wypowiedział się Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris custosczytaj >>>

Natomiast słowa o roli męża i ojca:

Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej panem — pisze św. Ambroży — lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę … Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością”. Mężczyzna winien żyć ze swą żoną „w szczególnej formie przyjaźni osób”70. A chrześcijanin jest powołany do rozwijania nowej postawy miłości, okazując w ten sposób swej własnej oblubienicy miłość subtelną i mocną zarazem, jaką Chrystus żywi do Kościoła. […]

Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na świat i otaczając je czułą i rzetelną opieką, Kościół wypełnia swoje podstawowe posłannictwo; powołany jest bowiem do objawiania i przedstawiania na nowo w dziejach przykładu i przykazania Chrystusa Pana, który postawił dziecko w samym centrum Królestwa Bożego, mówiąc: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”.

– zawarte są w adhortacji apostolskiej Familiaris consortioczytaj >>>

Polecamy:
O złożonych problemach w 3,5 minuty – serie filmów 
O złożonych problemach – Ojcostwo

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]