Nawet, gdy ksiądz Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy zawarł słowa:

Nie trzeba szukać odpowiedzi do końca.
Nie ma sensu podglądanie tajemnic.
Bóg to przecież wielki artysta.
Bóg niedomówień.
Artysta nie może dopowiadać do końca.

w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza młodego, pojawiają się pytania na które szuka odpowiedzi. Najtrudniejszymi pytaniami są z reguły te dotyczące człowieka, który takie pytania zadaje np. Czy jestem  katolikiem nie uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii? Czy jestem człowiekiem wierzącym będąc na bakier z Dekalogiem?

Natomiast w realcji wiernych z duszpasterzami najczęściej powstają pytania np. Czy i/lub z jakiego powodu ksiądz może odmówić chrztu dziecka? Kiedy osoba zmarła nie ma prawa do katolickiego pochówku? Dlaczego sakrament małżeństwa, który powinien być zawierany z towarzszącą temu doniosłemu aktowi Eucharystią, jest bez mszy świętej? Dlaczego msza święta będąc powiązana z e śmiercią i pogrzebem małego dziecka odprawiana jest w intencji jego rodziców, a nie z prośbą o życie wieczne dla zmarłego dziecięcia?

Są również pytania, które wynikają z uzasadnionej niewiedzy osób świeckich np. Czy mężczyzna mający dzieci może zostać księdzem? Czy alumn seminarum duchownego, czyli kleryk lub diakon to już ksiądz-… kleryk lub diakon? Czy nazywanie biskupa księdzem biskupem jest prawidłowe; bądź czy metropolita to także biskup? Jakie w Kościele i dlaczego występują różnica pomiędzy tytułami honorowymi, a tymi wynikającymi z pełnionych funkcji lub piastowanych urzędów? Doprecyzowując – np. Czy ksiądz kanonik przestaje być dziekanem, gdy nim był; czy dziekan to nadal proboszcz? Czy każdy prałat – biorąc pod uwagę chociażby zasady precedencji – jest takim samym prałatem; bądź, czy wszyscy kanonicy są sobie równi? Co to jest mucet, mantolet lub rokieta i kto ma przywilej ich noszenia?

Do gatunku pytań trudnych mogą również należeć np. Czy oraz jaka jest różnica pomiędzy rodzicem chrzestnym, a świadkiem chrztu; kto to i co z tą funkcją się wiąże? Czy świadkiem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego może być osoba niewierząca? Czy ekskomunika jest karą trwałą? Czy, a jeżeli tak to kiedy z księdza pozbawionego prawa wykonywania czynności wynikających z mocy przyjętych święceń może być zdjęta kara suspensy? Kto to jest diakon stały, a kim jest nadzywczajny szafarz Komunii Świętej? Dlaczego ci mężczyźni mogą komunikować wiernych, a nie robią tego – będące osobami konsekrowanymi – siostry zakonne?

Na wszystkie pytania tutaj wskazane, jak też na wiele innych sukcesywnie udzielimy odpowiedzi. Jednakże najpierw czekamy na pytania nam zadane, które nawet w formie anonimowej (bez  podawania imienia i nazwiska) można nadsyłać za pośrednictwem poczyty elektronicznej.

ZADAJ PYTANIE

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]